Jak wykrzesać swoje najlepsze cechy


karateka Każdy człowiek ma swoje mocne i słabe strony, specjalności i słabości, a co ważne może o nich nie wiedzieć. Często także niedocenianie siebie i swoich możliwości wręcz zamyka wiele drzwi. Oczywiście może to dotyczyć wszystkich dziedzin naszego życia.

Bez wątpienia jesteśmy jednak przy tym także coraz bardziej wymagający co do siebie. Z jednej strony to dobrze, bo możemy osiągnąć więcej, jednak z drugiej strony, przy niepowodzeniach, może mieć odwrotny skutek. Odpowiedzią na nieustanne dążenia do samodoskonalenia jest coaching.

Czym jest coaching

Chłopak na wzgórzuJest to nic innego jak pomoc osoby z zewnątrz w osiąganiu konkretnych celów. Co ważne może być to także pomoc w znajdowaniu celów. Tak naprawdę trudno jednoznacznie wskazać czym jest coaching poza ogólnym stwierdzeniem, że jest pomocą w samodoskonaleniu. Inwestowanie w siebie to zdecydowanie najlepszy sposób na zagospodarowywanie swojego czasu i pieniędzy. Coaching właśnie na to pozwala.

Coaching a psychologia

W pewnym sensie sesje z coachem przypominają terapię psychologiczną. Jednak w psychologii chodzi o znalezienie przyczyny jakiegoś problemu, w coachingu jest zupełnie odwrotnie. Chodzi bowiem o podkreślanie i wydobywanie zalet. Oczywiście obie metody wymagają psychologicznej wiedzy i najlepiej praktyki, jednak bardzo od siebie się różnią. Faktycznie coaching oferują psycholodzy, którzy poprzez szereg kursów zdobywają kwalifikacje do właśnie prowadzenia coachingu.

, , ,

  1. Brak komentarzy, jeszcze.
(nie będzie widoczne)